Menu Sluiten

Privacy policy

Privacy policy

Bij SV Avanti kun je met veel plezier iedere week weer sporten. Om het sporten zo goed mogelijk aan te kunnen bieden, hebben we in veel gevallen je persoonsgegevens nodig. Dit wordt ook wel ‘het verwerken van persoonsgegevens’ genoemd. Daar gaan we uiteraard heel zorgvuldig mee om. Het gaat immers om jouw privacy.

We begrijpen dat je misschien wilt weten wat wij wel en niet met jouw persoonsgegevens doen. Deze informatie kun je allemaal terugvinden in ons privacy- en cookiebeleid dat je hieronder terugvindt. In het algemene deel vind je informatie over verwerkingen van persoonsgegevens bij SV Avanti in algemene zin.

Waar kan ik zien welke gegevens de SV Avanti van mij heeft?

SV Avanti legt enkel en alleen de gegevens vast die jij in het aanmeldformulier hebt aangegeven. Dat zijn: voornaam, achternaam, geboortedatum, email, straat, huisnummer, postcode, plaats, telefoonnummer en welke sport. Wil je de gegevens inzien en aanpassen? Dat kan uiteraard. Stuur een mail naar SV Avanti en we regelen het voor je!

Algemeen

Wie is verantwoordelijk met betrekking tot jouw persoonsgegevens?
SV Avanti, statutair gevestigd aan de Asschatterweg 217 3831 JP Leusden is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens binnen de SV Avanti.

Op grond waarvan mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken?
Wij mogen jouw persoonsgegevens voor een aantal redenen verwerken. Je kunt na het verwerken van de gegevens bij ons sporten. Ook gebruiken wij jouw gegevens om jouw facturen te kunnen sturen of om jou aan te melden bij de bond van jouw sport als dat nodig is.

We mogen ook jouw persoonsgegevens verwerken wanneer wij een gerechtvaardigd belang hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer we jouw persoonsgegevens gebruiken voor direct marketing. Dit is een vorm van marketing waarbij een bedrijf direct in contact treedt met individuele (potentiële) klanten.

Wanneer nodig, dan vragen wij jouw toestemming om je persoonsgegevens te verwerken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer wij jouw e-mailadres willen gebruiken voor het sturen van een nieuwsbrief of wanneer wij bepaalde cookies willen gebruiken om jouw surfgedrag te kunnen volgen.

Met welke partijen delen wij je persoonsgegevens?
Wanneer nodig, verstrekken wij in een aantal gevallen je persoonsgegevens aan externe partijen. Deze externe partijen mogen je persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van de desbetreffende diensten gerelateerd aan de overeenkomst. Wij schakelen alleen externe partijen in wanneer wij hen nodig hebben om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren. De externe partijen mogen jouw persoonsgegevens niet zelfstandig gebruiken of doorgeven, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienst, zoals bijvoorbeeld aan lokale autoriteiten. Wij zullen je persoonsgegevens nooit aan andere partijen doorverkopen. Voorbeelden van partijen zijn sportbonden.

In uitzonderlijke gevallen zou het ook kunnen voorkomen dat SV Avanti op grond van de wet verplicht is om je persoonsgegevens aan derden te verstrekken. Dit kan zich voordoen indien een daartoe bevoegde overheidsinstelling in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, uiteraard op wettelijke gronden, een verzoek bij ons indient.

Beveiliging:
Wij gaan uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Hieronder vallen onder andere een deugdelijk informatiebeveiligingsbeleid, training van onze medewerkers, beveiligde internetservers en fysieke beveiliging van ruimtes waar persoonsgegevens zijn opgeslagen.

Waar worden je persoonsgegevens opgeslagen?
Alle persoonsgegevens worden opgeslagen binnen Nederland.

Bewaartermijnen:
Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is voor onze verwerkingsdoelen. Bijvoorbeeld voor organiseren van jouw sportactiviteiten bij ons als vereniging. Daarnaast hebben wij ook te maken met wettelijke bewaartermijnen. Zo verplicht de fiscale wetgeving ons om financiële gegevens 7 jaar te bewaren. Zijn jouw gegevens nodig voor het instellen of het uitoefenen van een rechtsvordering dan biedt de wet ons de mogelijkheid jouw persoonsgegevens hiervoor te bewaren.

Rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:
Heb je een specifiek verzoek tot inzage, dan kun je dit kenbaar maken aan ons. Dit geldt ook voor het tijdelijk beperken of verwijderen van je persoonsgegevens. Je kunt daarnaast ook een verzoek indienen wanneer je je persoonsgegevens wenst over te dragen of wanneer je bezwaar wilt maken tegen je gegevensverwerking. Je hebt daarnaast ook het recht om je persoonsgegevens over te dragen. Zodra wij het verzoek hebben ontvangen, ontvang je een bevestiging. Wanneer wij gegronde reden hebben om niet mee te werken aan je verzoek dan zullen wij dat mededelen.

Heb je toestemming gegeven voor een bepaald gebruik van jouw persoonsgegevens, dan kun je die altijd weer intrekken. Wij verwerken jouw persoonsgegevens daarna niet meer.

Vragen kun je richten aan: SV Avanti, info@svavanti.nl

Autoriteit Persoonsgegevens:
Natuurlijk helpen wij je graag als je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Mocht je er desondanks niet met ons uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van het privacy statement :
We kunnen dit privacy statement aanpassen. Dat doen we bijvoorbeeld als de wet of ons beleid wijzigt. Wij raden je daarom aan om het privacy statement regelmatig opnieuw te bekijken.

De laatste wijziging was op 29 oktober 2018.